Говорилници.Pro: Шапките, които носим на работното място или ползите и ограниченията на ролите в работния екип

На 23 април от 16:15 до 19:30 ч. в зала 4007 на УНСС ви каним на Говорилници.Pro на тема „Шапките, които носим на работното място или ползите и ограниченията на ролите в работния екип“.

С помощта на театрални техники, участниците ще имат възможност да преживеят и пречупят през опит и емоции уменията си за общуване и отношенията с другите на служебното място.

Модератори на Говорилницицата са колегите от СНЦ „Театър Цвете“, което обещава страхотни и много полезни и зареждащи три часа във вторник следобед!

Всички млади хора, за които вписването в нов работен екип и отстояване на позиции сред колегите извиква притеснения и повдига въпроси, са добре дошли на безплатните интерактивни Говорилници.

Необходимо е само да се регистрирате!

Тази Говорилница се провежда със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

 ***

 „Говорилници.Pro“ е проект на Фондация СМАРТ, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ към Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“.

Говорилници.Pro се провеждат с подкрепата на Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС, Кариерен център при СУ „Св. Климент Охридски“, Център за качество и кариерно развитие – НБУ и Manpower България.

Освен чисто практическите съвети и упражнения, свързани с професионалната реализация, Говорилници.Pro ще даде възможност на участниците да открият и опознаят силните и слабите си страни (да формират адекватна себеоценка), да проверят реалността си по отношение на възможностите и желанията си и да придобият увереност в себе си и в изборите, които правят.

Тъй като проектът ни е с изключителна практическа насоченост, се надяваме, че младите хора, включили се в Говоролници.Pro, ще успеят по-лесно и бързо да намерят желаната платена работа, стаж или доброволческа програма, както и да бъдат по-успешни вече като работещи, способни да се справят с различни деликатни ситуации на работното място или в междуличностните взаимоотношения.

 

Всичко за Говорилниците в УНСС можете да прочетете на:
http://smart-f.eu/govorilnici-pro-v-unss/

Всичко за проекта Говорилници.Pro на Фондация СМАРТ можете да прочетете на:
http://smart-f.eu/project-govorilnici-pro-in-support-of-the-successful-professional-realization/