Мисия

Създадохме Фондация СМАРТ в стремеж да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да водят пълноценен и позитивен живот, да се усъвършенстват и развиват личните си и професионални качества и по този начин да подобряват начина си на живот и да бъдат активни участници в обществения живот.

Искаме да помогнем на ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА...

  • Да натрупа опит и да развие умения, които да са полезни за кариерното му развитие.
  • Да научи повече за своите права и да открие нови възможности за активно гражданско участие.
  • Да се мотивира за работа за каузи и в полза на обществото.
  • Да постигне личностно израстване и да подобри уменията си за общуване.
  • Да открие мотивация да участва активно в обществения живот и да изразява своята позиция.
  • Да се приобщи към към европейските ценности и стандарти.
  • Да придаде нов смисъл на общуването си с хората наоколо.