ДАРЕТЕ
reddit what essay writing service has the best reputation Cheapessay Review Reddit reddit.com gcse essay writing service

Ние във Фондация СМАРТ разчитаме на включването на доброволци и филантропи при осъществяване на различни инициативи, кампании и проекти, защото вярваме, че по този начин съдействаме за развитието и утвърждаването на основни духовни ценности в нашето гражданско общество, като осъзнатата и осмислена потребност да участваме в процесите за промяна на страната и живота ни към по-добро.

Всеки човек и всяка организация може значително да допринесе за решаването на даден проблем, за постигането на определена социално значима кауза, за случването на нещо значимо и позитивно.

Дарителството е въпрос на лична философия и отговорно корпоративно поведение. То носи удовлетворение и засилва убедеността ни, че нещо зависи от нас, че не сме безгласни единици в „празно“ общество, че има по-широк смисъл на личния ни или корпоративния успех, който помага и на други да успеят.

Тъй като дарителството е съществен процес от развитието на всяко общество, в България то се насърчава чрез определени данъчни облекчения. Например физическите лица получават 5%, а компаниите 10% данъчно облекчение, ако даряват в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза – такова сдружение е и Фондация СМАРТ. Даренията обаче се облагат с ДДС.

Ако желаете да подкрепите финансово някоя от нашите инициативи, кампании и проекти, можете да го направите

- он-лайн през PayPal

- чрез банков превод по дарителските сметки на Фондация СМАРТ в „Банка Пиреос България“ АД:

В лева: IBAN BG37 PIRB 8073 1604 0811 75

В евро: IBAN BG52 PIRB 8073 1604 0811 96

В щатски долари: IBAN BG41 PIRB 8073 1604 0812 00

BIC: PIRB

Активни инициативи, кампании и проекти, които може да подкрепите:

Проект „Говорилници.Pro“

Проект „През обектива на младежи от цял свят“

Проект „За преодоляване на социалната изолация на хората с тревожни разстройства“