Photocontest_poster 70x50_BG_ENG-page-002-small

Доброволчество
14 Feb 2017
Публикувано от СМАРТ

Открий себе си чрез проекта "WANTED: creativity for youth", който се фокусира върху културното участие във всички активности. Проектът се стреми да стимулира художествени и културни навици с деца и… виж цялата новина »

фондация смарт
Създадохме Фондация СМАРТ да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да възстановят способността си да водят пълноценен и позитивен живот, да развият умения да пазят и подобряват психическото и физическото си здраве.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА фондация смарт
  • Подобряване на психичното и физическото здраве и образоването на обществото
  • Подпомагане на лица, нуждаещи се от социална подкрепа
  • Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности