logo-MIKC

МИКЦ Витоша (София) www.mikcvitosha.info

25 Oct 2016
Публикувано от СМАРТ

Какво? - ПроектътС началото на септември 2016 година Фондация "СМАРТ" смело навлезе във фаза 4.2 на проект ACT!2015 на UNAIDS - Програмата на ООН за ХИВ/СПИН. В рамките на инициативата екипът на… виж цялата новина »

предстоящи събития
фондация смарт
Създадохме Фондация СМАРТ да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да възстановят способността си да водят пълноценен и позитивен живот, да развият умения да пазят и подобряват психическото и физическото си здраве.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА фондация смарт
  • Подобряване на психичното и физическото здраве и образоването на обществото
  • Подпомагане на лица, нуждаещи се от социална подкрепа
  • Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности