Banner 2

Доброволчество
06 Apr 2017
Публикувано от СМАРТ

Become a part of an amazing project "CREATECTURA". Volunteers will be involved in the daily Ceatectura activities always accompanying a workshop leader. Where? Santander, Spain  Duration of the project: 01/10/2017 - 31/07/2018 Activities: volunteers' task will be to create a workshop. During the workshop their task will be to… виж цялата новина »

предстоящи събития
фондация смарт
Създадохме Фондация СМАРТ да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да възстановят способността си да водят пълноценен и позитивен живот, да развият умения да пазят и подобряват психическото и физическото си здраве.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА фондация смарт
  • Подобряване на психичното и физическото здраве и образоването на обществото
  • Подпомагане на лица, нуждаещи се от социална подкрепа
  • Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности