logo-MIKC

МИКЦ Витоша (София) www.mikcvitosha.info

22 Sep 2016
Публикувано от СМАРТ

Who? The organization “Mladinski Center Bit”  together with Foundation SMART are  inviting you to participate in the Training Course “Youth Work and Volunteering against Radicalisation”. When and Where? This training course will be implemented in the period from 8 November to 15 November, 2016 in Črnomelj, … виж цялата новина »

предстоящи събития
фондация смарт
Създадохме Фондация СМАРТ да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да възстановят способността си да водят пълноценен и позитивен живот, да развият умения да пазят и подобряват психическото и физическото си здраве.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА фондация смарт
  • Подобряване на психичното и физическото здраве и образоването на обществото
  • Подпомагане на лица, нуждаещи се от социална подкрепа
  • Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности