LetMe-Blue-1-e1587716020200

 

Проекти
25 Feb 2020
Публикувано от СМАРТ

Какво представлява проект LET ME?   Фондация СМАРТ е един от осемте партньори по проект "LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth" (LET ME).   Целта на проекта е да подпомогне младежки… виж цялата новина »

предстоящи събития
фондация смарт
Създадохме Фондация СМАРТ да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да възстановят способността си да водят пълноценен и позитивен живот, да развият умения да пазят и подобряват психическото и физическото си здраве.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА фондация смарт
  • Подобряване на психичното и физическото здраве и образоването на обществото
  • Подпомагане на лица, нуждаещи се от социална подкрепа
  • Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности