logo-MIKC

МИКЦ Витоша (София) www.mikcvitosha.info

Доброволчество
18 Jul 2016
Публикувано от СМАРТ

Какво кара двадесет и пет младежи да рисуват с разноцветни маркери по бели листи, да се преобличат в ролята на агресивен младеж, който търси решение на конфликтите в семейството, да… виж цялата новина »

предстоящи събития
фондация смарт
Създадохме Фондация СМАРТ да помагаме на обикновени хора от всички възрасти – деца, млади и възрастни – да възстановят способността си да водят пълноценен и позитивен живот, да развият умения да пазят и подобряват психическото и физическото си здраве.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА фондация смарт
  • Подобряване на психичното и физическото здраве и образоването на обществото
  • Подпомагане на лица, нуждаещи се от социална подкрепа
  • Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности