СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ

Ние във Фондация СМАРТ разчитаме на включването на доброволци и филантропи при осъществяване на различни инициативи, кампании и проекти, защото вярваме, че по този начин взаимно ще си помагаме за поддържане и умножаване на значението на основните духовни ценности в нашето общество – стремеж към личностно израстване у всекиго, хуманност, активност в личната социална позиция, грижа и подкрепа за хората около нас.
Доброволчеството е израз на емпатия към заобикалящия ни човешки свят, на солидарност и съпричастност към решаването на различни обществени проблеми и каузи. То показва нашата способност и отвореност да чувстваме и да реагираме с искрена доброта, както и готовността ни да зачитаме мнението, желанията и потребностите на другите. Доброволчеството е отражение на вътрешния ни мир и вяра, че зависи от всеки от нас тук и сега светът да стане по-красиво и по-желано място за живеене. Положените усилия и труд са сигурен начин човек да постигне и лично удовлетворение и щастие. Освен с овладените познания и умения, доброволците неизменно стигат до убеждението, че когато помагат на другите, всъщност много помагат на самите себе си. Така откриваме безценен смисъл в живота си – да правим нещо значимо за себе си и за другите, да оставим нещо значимо след себе си.

Заявете желанието си да станете доброволец към Фондация СМАРТ на smart@smart-f.eu

Тук ще ви информираме за активните кампании, за реализацията на които са необходими доброволци.