ОСИГУРЕТЕ МАТЕРИАЛИ

Много са начините, по които всеки желаещ може да съдейства да направим живота си по-пъстър, забавен и удовлетворяващ. Доброволният труд е един от тях. Но ако не може да отделите време, помогнете с предоставяне на материали за по-пълноценната реализация на различните инициативи, кампании и проекти, които организираме във Фондация СМАРТ.

Тук ще ви информираме за видовете материали, които ще ни бъдат необходими за осъществяването на различните инициативи, кампании и проекти.