Проект „Говорилници.Pro“: в подкрепа на успешната професионална реализация
София, България
проект

govorilnici.pro

 

В 6 практически и 6 дискусионни говорилници от март до юни млади хора на възраст от 18 до 29 години ще придобиват знания и умения как да се реализират на пазара на труда. Те ще научат да се ориентират възможно най-точно в процеса на избор на професионално поприще и работодател, да стартират възможно най-успешно и да изграждат кариерата си там, където ще бъдат възможно най-полезни и удовлетворени.

Това е целта на един от актуалните проекти на Фондация СМАРТ –  „Говорилници.Pro“. В екипа вярваме, че заетостта и удовлетворението от работата са ключови фактори за добър живот в днешно време. Колкото по-успешен и щастлив е човек на работното си място, толкова по-отворен и ентусиазиран може да бъде той в общуването и взаимодействието си с околните.

Проект „Говорилници.Pro“ е одобрен и финансиран от Националния център за европейски младежки програми и инициативи към Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на Национална програма за младежта 2011-2015 г., подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“. За партньори на проекта и домакини на провеждането на 12-те говорилници сме поканили 3 от най-големите български университета – Софийски университет, Университет за национално и световно стопанство и Нов български университет.

Основните цели на проект „Говорилници.Pro“ са:

 • Подпомагане на младите хора в изграждане на знания и практически умения за успешно търсене и кандидатстване за работа и договаряне на справедливи условия на труд с работодателите;
 • Мотивиране на младите хора да търсят и допълнителна квалификация и практически умения чрез участие в стажантски програми и доброволчество;
 • Предоставяне на платформа за диалог и обмен на опит, идеи и очаквания между работодатели и млади кандидат-служители;
 • Разработване и усъвършенстване на нов формат за подготовка на младежи за успешно встъпване и реализация на пазара на труда.

Целевите групи са:

 • Млади хора на възраст 18-29 години, на които им предстои да стъпят на пазара на труда в търсене на своята първа сериозна работа след завършване на образованието си; в началото са на професионалния си път и се чувстват неуверени или неудовлетворени от избора си на работно място или сфера и биха искали да внесат промени; чувстват неувереност и неподготвеност за отстояване на правата си като работници или служители; биха искали да подобрят уменията си за комуникация в работния екип – както с колегите си, така и с ръководителите си;
 • Представители на работодатели от държавния, частния и неправителствения сектори, както и на специалисти по подбор на персонал, които биха искали да подкрепят младите хора в процеса им на търсене на работа;
 • Студенти по организационна и социална психология, икономика/управление на човешките ресурси, занимаващи се с неформално образование и други, които биха искали да натрупат опит във воденето на групов процес, работа с интерактивни методи и с млади хора.

Темите, които ще разглеждаме в практическите говорилници, са:

 • „Шапките“, които „носим“ на работното място или ползите и ограниченията на ролите в работния екип – умения за общуване и емоционална интелигентност;
 • Работата не търси мен, а аз търся работата: какво слагам в раницата или как се подготвям за интервю за работа – лична история (образование, стажове, доброволен труд, опит с предишни работодатели), адекватна себеоценка и умения за себепредставяне, гражданска активност и самоуважение, и още – защо на 20 да мисля за пенсия.

Темите, които ще разглеждаме в дискусионните говорилници, са:

 • Кой казва, че автобиография и мотивационно писмо се пишат трудно? – креативно или стандартно да подходя при  представянето си; каква и колко информация за себе си давам, имам ли граундинг и реална мотивация или само си мисля, че искам и мога дадено нещо; зная ли къде кандидатствам или просто стрелям в тъмното, наистина ли искам този работодател; в кой сектор искам да бъда;
 • Умения за общуване и отстояване на правата на работното място – умението да казвам НЕ!; правата и отговорностите ми като служител; как разпределям времето на работното място, как да не поемам задача, която не мога да свърша, и как да избегна капана на невъзможно многото задачи; как да избегна професионалния burn-out; способност да почивам и живея извън работното си място;
 • Промяната в позицията или на работното място – на каква цена?: адекватно самоопределяне дали съм изпълнител или ръководител; цел или самоцел е стремежът ми за професионално израстване, как и кога го постигам; лошата страна на „работната пчеличка“ или как гледат работодателите на честата смяна на работното място; разумният срок на „застояване“ на едно работно място; емоционална интелигентност при развод с работодателя (напускане и уволнение).

Младите хора, които ще се включат в говорилниците, ще си изградят увереност и ще придобият умения, необходими им при търсенето, намирането и задържането на работа (платена работа, стаж или доброволческа програма, в бизнес, държавния или неправителствения сектори). Със сигурност ще бъдат по-успешни вече като наети лица и ще могат да се справят с лекота в различни деликатни ситуации от всекидневиието – на работното място и в междуличностните си взаимоотношения.

Освен чисто практическите съвети и упражнения, свързани с професионалната реализация, проектът „Говорилници.Pro“ ще даде възможност на участниците да открият и опознаят силните и слабите си страни (да формират адекватна себеоценка), да проверят реалността си по отношение на възможностите и желанията си и да придобият увереност в себе си и в изборите, които правят.

Говорилниците ще бъдат два основни вида: практически и дискусионни.

В една практическа говорилница ще могат да участват до 25 души, предварително записали се. Няма ограничения за броя на посетените говорилници – всеки желаещ може да се включи в колкото от тях прецени, че са му полезни или удобни като време и място на провеждане.

Те ще се водят изцяло с театрални техники и игрови методи. Така всеки един от участниците ще може да „проиграе“ в защитена среда различни ситуации, свързани с професионалната реализация. В отделните опити младите хора ще могат сами да взимат решения относно един или друг изход от дадена ситуация и да проверяват доколко изборите, които правят, са адекватни и ефективни за тях.

И тъй като всеки участник ще се включи със своя индивидуален принос в опитите, така пред всички присъстващи ще се разкрият повече възможности и решения. Именно това споделяне на опит ще направи говорилниците интересни и наистина полезни за включилите се в тях.

На всяка практическа говорилница ще присъства психолог и специалист в сферата на човешките ресурси. Той ще дава необходимата обратна връзка относно избраните решения, като по този начин младите хора ще трупат „проверени в практиката“ умения, което ще им помогне да развият увереността си и в реалността.

В планирането и реализирането на практическите говорилници ще дадем възможност на студенти, изучаващи психология, неформално образование или театрални техники, да се включат като стажанти и помощници с цел приобщаване на повече млади хора, предаване на знания и опит за работа с интерактивни методи и осигуряване на приемственост и устойчивост на инициативата.

В дискусионните говорилници ще могат да участват поне 50 младежи, също предварително записали се (максималният брой ще зависи от възможностите на залата). Те ще се провеждат под формата на лекция, в която гост-лекторите – ръководител на организация или компания, отговорник за наемането на персонал, служител в агенция за подбор на персонал, headhunter, успешно реализирал се млад човек или друг – ще представи темата, която е подготвил, и ще даде възможност на публиката да задава своите въпроси. Ключов ще бъде подходът на лекторите при представянето на информацията – атрактивно, с добри и лоши примери от практиката.

След всяка говорилница (практическа и дискусионна) ще бъдат раздавани формуляри за писмена обратна връзка от участниците с цел подобряване на условията и начина на провеждането им. Дискусиите ще бъдат продължавани и във Форума на уеб-страницата на фондацията, в страниците ни в социалните мрежи, в специално изработената страница по проекта.

Предвиждаме и провеждане на награждаващо еднодневно обучение в презентационни умения за 20 избрани участника от Говорилниците. Всички участници ще бъдат поканени да подадат своите кандидатури за участие в награждаващото обучение, като на всеки кандидат ще бъде дадена обратна връзка за кандидатурата му. Целта на тази дейност е освен да подобри презентационните умения на най-добрите кандидати, да даде възможност за упражнение и практическо приложение на наученото по време на Говорилниците, чрез поставянето на участниците в реална конкурента среда, в която те трябва да се преборят за желаното място.