СПОНСОРИ

Фондация СМАРТ благодари за щедростта на своите спонсори, благодарение на които кампания „Заедно четем. Заедно се забавляваме“ ще зарадва десетки жители на София.

  • ДЗИ е основен спонсор на кампания „Заедно четем. Заедно се забавляваме“
    ДЗИ е една от най-големите застрахователни компании в България със стабилни позиции в общо- и животозастраховането и в доброволното здравно осигуряване чрез ЗАД „ДЗИ“, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Здравно осигуряване“ АД. В стратегията на компанията се отделя специално внимание на клиентите на дребно. Разработени са и се предлагат пълна гама застрахователни продукти, адаптирани към нуждите на всеки клиент. ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с отлично покритие на територията на цялата страна. Дружеството предлага застрахователни продукти чрез 26 главни агенции, 27 агенции и 63 офиса както в големите градове, така и в по-малки населени места. През 2007 г. ДЗИ става част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Към момента KBC group, чрез ДЗИ и СИБАНК, е първият банков застраховател в България с добре развита национална мрежа за дистрибуция на банкови и застрахователни продукти, както и на продукти по управление на активи.
  • ДЦ „Вихрогон“ е спонсор на кампания „Заедно четем. Заедно се забавляваме“
    Детски център „Вихрогон“ осъществява своята мисия на организирано и целенасочено педагогическо взаимодействие между учителите, родителите, детето и детската общност. Насърчава се социализацията, която подкрепя, обогатява и гарантира правото на образование по законите на творчеството. Децата се учат да работят в екип, но също така да умеят да откриват и използват индивидуалните си качества. Съобразявайки се с особеностите и възможностите на всяко дете, отнасяйки се с уважение към личността му, педагозите в центъра способстват за повишаване на неговото самочувствие и удовлетвореност от собствените му изяви и от социалните контакти. В центъра се даряват усмивки и се развива дарбата на децата да живеят заедно, с обич към себе си и хората. Развива се фантазията. Дава им се възможност да полетят като вихрогони в света на добротата, честността, вярата, надеждата, любовта, мъдростта и красотата.

We would argue all the time over the biggest and smallest things. He is visiting me this month and i know i will melt in his arms. Anyways, he is the only man I would bow down to, I would do anything for him, and would do nothing to hurt him pluto in the third house. Take the quiet times in your relationship as a time to focus on yourself.

Packing light is an important business travel tip. You have had your fair share of hurdles and hustles and now I want to wish you a safe journey as you come home. Find out why these wanderlust-worthy destinations won a place in our hearts overwater bungalows aruba. Once you’ve narrowed down a list of companies that have quality service, you should go get a quote from that company.

Testing the Pisces endurance Small, irritating things that no Pisces can withstand Try to nag about their habits - like how much they smoke, or how much beer they drink, or how fast (or slow) they eat, etc. He is the type of man that's indifferent to whether the lights are on or off when he's in bed with you. His actions tells me he really likes me, but being a Pisces woman I also like to hear it, possibly to satisfy my own insecurities why capricorn man can t leave leo woman alone. We just need to compromise and know that love takes efforts.

Portland, Maine, is just north of Kennebunkport but it’s more of a standalone destination. The book explores philosophical elements and, through Steven's diary entries, the reader is forced to confront them. The children carried small baskets, holding two or three quarts; the women two large ones swung over their shoulders virgin islands st thomas all inclusive resorts. Frequently Asked Questions About Best Places To Visit In Mysore Some of the best things to do in Mysore at night include: 1.

Together with the soft ankle-cuffs, this is the perfect toy for both advanced users and beginners. Sleep and smooth at nearly six inches long, it’s great for clitoral or internal stimulation. Since the release of the first rabbit vibrator in 1983, rabbit vibrators have seen many changes including design updates and technological upgrades dildo ball. She cries out again incoherently, her whole body shaking as a massive orgasm over takes her, then she collapses on grass gasping for air.