СПОНСОРИ

Фондация СМАРТ благодари за щедростта на своите спонсори, благодарение на които кампания „Заедно четем. Заедно се забавляваме“ ще зарадва десетки жители на София.

  • ДЗИ е основен спонсор на кампания „Заедно четем. Заедно се забавляваме“
    ДЗИ е една от най-големите застрахователни компании в България със стабилни позиции в общо- и животозастраховането и в доброволното здравно осигуряване чрез ЗАД „ДЗИ“, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Здравно осигуряване“ АД. В стратегията на компанията се отделя специално внимание на клиентите на дребно. Разработени са и се предлагат пълна гама застрахователни продукти, адаптирани към нуждите на всеки клиент. ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с отлично покритие на територията на цялата страна. Дружеството предлага застрахователни продукти чрез 26 главни агенции, 27 агенции и 63 офиса както в големите градове, така и в по-малки населени места. През 2007 г. ДЗИ става част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Към момента KBC group, чрез ДЗИ и СИБАНК, е първият банков застраховател в България с добре развита национална мрежа за дистрибуция на банкови и застрахователни продукти, както и на продукти по управление на активи.
  • ДЦ „Вихрогон“ е спонсор на кампания „Заедно четем. Заедно се забавляваме“
    Детски център „Вихрогон“ осъществява своята мисия на организирано и целенасочено педагогическо взаимодействие между учителите, родителите, детето и детската общност. Насърчава се социализацията, която подкрепя, обогатява и гарантира правото на образование по законите на творчеството. Децата се учат да работят в екип, но също така да умеят да откриват и използват индивидуалните си качества. Съобразявайки се с особеностите и възможностите на всяко дете, отнасяйки се с уважение към личността му, педагозите в центъра способстват за повишаване на неговото самочувствие и удовлетвореност от собствените му изяви и от социалните контакти. В центъра се даряват усмивки и се развива дарбата на децата да живеят заедно, с обич към себе си и хората. Развива се фантазията. Дава им се възможност да полетят като вихрогони в света на добротата, честността, вярата, надеждата, любовта, мъдростта и красотата.