Говорилници.Pro: Кога 1 + 1 = 11 или как да общуваме и отстояваме правата си на работното място

На 16 април от 16:15 до 18:45 ч. ви каним на Говорилница.Pro в зала 4007 на УНСС на тема „Кога 1 + 1 = 11 или как да общуваме и отстояваме правата си на работното място“.

С помощта на Ива Колева от „Идея в действие“ и Ваня Нотева от 42training ще обсъждаме:

  • Умението да казваш НЕ.
  • Ези и тура в работата – правата и отговорностите ми като служител.
  • Уменията ми за time-management – как да не поемам задача, която не мога да свърша; как да избегна капана на невъзможно многото задачи.

Всички млади хора, които имат трудности с договорането на обема работа и сроковете за нейното изпълнение, както и да отстояват трудовите си права, са добре дошли на безплатната презентация и дискусия.

Необходимо е само да се регистрирате!

Тази Говорилница се провежда със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

 ***

 „Говорилници.Pro“ е проект на Фондация СМАРТ, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ към Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“.

Говорилници.Pro се провеждат с подкрепата на Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС, Кариерен център при СУ „Св. Климент Охридски“, Център за качество и кариерно развитие – НБУ и Manpower България.

Освен чисто практическите съвети и упражнения, свързани с професионалната реализация, Говорилници.Pro ще даде възможност на участниците да открият и опознаят силните и слабите си страни (да формират адекватна себеоценка), да проверят реалността си по отношение на възможностите и желанията си и да придобият увереност в себе си и в изборите, които правят. 

Тъй като проектът ни е с изключителна практическа насоченост, се надяваме, че младите хора, включили се в Говоролници.Pro, ще успеят по-лесно и бързо да намерят желаната платена работа, стаж или доброволческа програма, както и да бъдат по-успешни вече като работещи, способни да се справят с различни деликатни ситуации на работното място или в междуличностните взаимоотношения.

 

Всичко за Говорилниците в УНСС можете да прочетете на:
http://smart-f.eu/govorilnici-pro-v-unss/

Всичко за проекта Говорилници.Pro на Фондация СМАРТ можете да прочетете на:
http://smart-f.eu/project-govorilnici-pro-in-support-of-the-successful-professional-realization/