Форум КЛЮЧ – Сподели промяната!

Заповявайте да споделим промята отново заедно на 18 април 2015 г. от 13,30 ч.!

Този КЛЮЧ ще бъде единственият за 2015 г. в София и за да е много по-удобно за вас, той ще започне в събота, 18 април от 13,30 ч. Регистрираните предварително участници ще бъдат с предимство при влизане в залата. За тях ще отворим врати в 12,45 ч.

ОЧАКВАЙТЕ

Два блока