LET ME – за младите и намаляване вредите от наркотиците
София, България
проект
25 Feb 2020
Публикувано от СМАРТ

Какво представлява проект LET ME?

 

LetMe-Blue-1-e1587716020200Фондация СМАРТ е един от осемте партньори по проект „LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth“ (LET ME).

 

Целта на проекта е да подпомогне младежки работници, преподаватели (обучители на връстници), теренни работници, специалисти по намаляване на вредата, работещи директно с младежи, които потенциално могат да започнат да употребяват наркотици или вече са ги използвали, с иновативните подходи и методи за образование за наркотици.

 

Основната целева група на проекта са младежки работници, преподаватели на младежи, обучители на връстници, които могат да влияят на младите хора, употребяващи наркотици.

 

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия от Eurasian Harm Reduction Association и Young Wave (Литва), Rights Reporter Foundation и VAKU Cultural and Youth Association (Унгария), Youth Organisations for Drug Action (Полша), Re Generation (Сърбия), Фондация Център за хуманни политики и Фондация СМАРТ (България).

 

Проектът ще се изпълнява в периода февруари 2020 – декември 2021 г.

 

Защо е необходим проект LET ME?

 

Най-важните нужди в образованието за наркотици в днешно време е еобходимостта от нови превантивни програми и действия за намаляване на вредите, за да се направи комуникацията и общуването с младежи по-привлекателна и по-ефективна за младите хора.

 

През последните няколко години наркотиците се промениха много и младите хора започнаха да използват нови и по-опасни вещества.

 

Опитът на партньорите по проекта показва, че обучителите, работещи с младите хора, които искат да бъдат ефективни и слушани от младите хора, трябва да използват комуникационни техники, които в модерни сред младите хора. В повечето случаи младежките работници говорят с младите хора само за превенция и то по съвсем официален начин. Ето защо посланието не винаги достига до адресата.

 

Усилията за намаляването и предотвратяването на вредата от употребата на наркотици трябва да продължат чрез популярните форми на комуникация, като кратки видеа, блогове, сериали, които да обсъждат темата за наркотиците по съвременен и интересен начин за младите хора.

 

Основни дейности по проект LET ME?

 

Транснационални срещи

По време на проекта ще бъдат организирани три транснационални срещи с цел изграждане на по-силно партньорство, както и за наблюдение и оценка на работния план.

 

Интелектуални резултати

Проектът ще се състои от три интелектуални резултати:

1) Доклад за оценка на лекарственото образование;
2) Наръчник за образованието по наркотици;
3) Образователни видеоклипове.

 

Обучителни събития

Разработването на Наръчника за образованието за наркотици ще бъде допълнено с 3 обучения:

1) Намаляване на вредата в младежката работа;
2) Младежка работа и обучение на връстници;
3) Видео и медийно застъпничество.

 

Мултипликационни събития

5 мултипликационни събития ще бъдат организирани в страни партньори: Литва, Полша, Унгария, Сърбия и България, за да разпространяват резултатите на национално ниво и да изграждат нови стратегически партньорства между намаляване на вредите и младежките организации, както и други заинтересовани страни.

 

 

Вижте всичко за проекта на www.drugeducationyouth.org