Цветни решения за украса на къщички за птици
25 Oct 2013
Публикувано от СМАРТ

PA190116Миналата събота, 19 октомври, бе последната от общо 13 Работилници за чудеса по едноименния проект на Фондация СМАРТ – клон София, финансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2013 г. по направление „Любителско изкуство и детско творчество“ в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г. Този път близо петдесетината майки, татковци, баби и дечица на най-различни възрасти  се изправиха пред задачата да украсят предоставените им от организаторите къщички за птици. Сред участниците отново имаше и редовни посетители, вече твърди „фенове“ на работилниците, което е индикативно, че идеята на Фондация СМАРТ да предложи възможности пред семействата да бъдат повече време заедно в нещоправене и забавление явно се радва на успех.

Красотата на съботната есенна сутрин като че ли вдъхновяваше не само най-малките, но и „по-зрелите“ творци, които, освен всичко останало, си сътрудничиха през цялото време в търсене на неповторими и разнообразни стилове за украса на потенциалните птичи домове. Семействата работеха в пълно разбирателство и бяха сериозно концентрирани не в приказки и дискусии, а в създаването на истински образци на изкуството. Но усмивките не слизаха от лицата им, а залата се огласяше от смеховете на присъстващите… А може би някои бяха твърде малки, за да „преговарят“ с родителите си относно цветове и орнаментика… Кой знае? Родители! Но пък така вътре в творческия процес, че не веднъж дечицата се отделяха настрани да похапнат, да потичат или просто да наблюдават как любите им възрастни работят…, работят… и пак работят…

И така, всичко беше наистина страхотно. Атмосферата бе топла и вдъхновяваща, точно като съботната сутрин. Е, малко шумна, най-вече в резултат на децата… Защото, за ужас на възрастните, този път имаше пиано в залата и много скоро децата откриха какво разнообразие от звуци може да произведе…

Който желае да се докосне до това чувство на вдъхновение, както и да преживее отново емоцията на гордост от постигнатото, може да посети нашата изложба-базар, на която ще покажем всичко сътворено в тези 13 работилници. Датата е 27 октомври, а началният час – 10 сутринта. Мястото също вече е познато – Зала 3 на ОКИ Дом на културата „Красно село“. Всеки желаещ ще може и да закупи онези чудеса, които му харесват, срещи символични суми и по този начин ще помогнат да продължим да случваме Работилниците за чудеса и в бъдеще.

Този разказ написа Олес Гарджук, 21, от Украйна.
Той е част от екипа на Фондация СМАРТ като ЕДС доброволец
през оставащите му 8 месеца доброволческа служба.

 

In Colors: A New Stream to Feed Birds

As usually, on every second Saturday since April, on October 19th, SMART Foundation – branch Sofia  for a 13th time gathered almost 50 people in Hall 3 of Cultural Center „Krasno Selo”. The project „Workshops for Miracles“ is financed by the Metropolitan Program „Culture“ of Sofia Municipality for 2013, direction „Amateur Art and Children’s Creative Work“, in support of Sofia’s application for European capital of culture in 2019.

This time mothers, fathers, grannies and kids of different ages had the task to paint birdhouses. Among the participants there were some constant „customers“ of the workshops. It seems like SMART’s workshops has got their fans, which means also that the organizer achieves positive results as far as the main goal behind all this is concerned – to unify families…

Beautiful sunny morning inspired not only the youngest but also mature artists which started cooperation on creation different styles of birdhouses. Looked like families completely understood each other because there was no discussion before and while the main process of doing the fine art. Only smiles, only laughing… Or maybe some family members were too small yet to negotiate about ornaments and colors … Who know? Parents! But they were so very much into process that sometimes you could see a child snacking and observing how his dear mommy works… works… and works…  Anyway, everything was just fine, and all the atmosphere was as warm as and as inspiring as the morning itself, little noisy, of course, because of the kids… Because, unfortunately for the adults, there was a piano in the room and after some time children discovered it and all the variety of sounds it could produce…

If you want to feel that inspiration in real and get some tickles on the skin being proud of kids, there will be an exhibition of birdhouses and all the results from all the 13 workshops this Sunday, on October, 27, starting from 10 a.m. The place is never changed – Hall 3 in Cultural Center „Krasno Selo“. Also there will be a possibility to buy some products which fit your taste for a small price just to help the organizers – SMART Foundation – to continue to make workshops for the free time of families.

This article is written by Oles Gardzhuk, 21, from Ukraine. 
He is part of the SMART Foundation’s team as an EVS volunteer
for the next 8 months of his voluntary service.

Работилници за чудеса