Говорилници.Pro: Кой казва, че автобиография се пише трудно?

Говорилници.Pro: Работата не търси мен – аз търся работата