Говорилници.Pro: Кога 1 + 1 = 11 или как да общуваме на работното място

На 18 май от 14 до 17 ч. ви каним на Говорилници.Pro в Огледалната конферентна зала, ет. 2, Северно крило на СУ-Ректорат на тема „Кога 1 + 1 = 11 или как да общуваме и отстояваме правата си на работното място„.

С помощта на колегите от 42 тренинг ще обсъждаме:

Умението да казваш НЕ.
Ези и тура в работата – правата и отговорностите ми като служител.
Уменията ми за time-management – как да не поемам задача, която не мога да свърша; как да избегна капана на невъзможно многото задачи.

Всички млади хора, които имат трудности с договорането на обема работа и сроковете за нейното изпълнение, както и да отстояват трудовите си права, са добре дошли на безплатната презентация и дискусия.

Необходимо е само да се регистрирате!

Тази Говорилница се провежда със съдействието на Кариерния център на СУ „Св. Климент Охридски“.

***

Говорилници.Pro е проект на Фондация СМАРТ, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ към Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“.

Говорилници.Pro се провежда с подкрепата на Кариерен център при СУ „Св. Климент Охридски“, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС, Център за качество и кариерно развитие – НБУ и Manpower България.

Освен чисто практическите съвети и упражнения, свързани с професионалната реализация, Говорилници.Pro ще даде възможност на участниците да открият и опознаят силните и слабите си страни (да формират адекватна себеоценка), да проверят реалността си по отношение на възможностите и желанията си и да придобият увереност в себе си и в изборите, които правят. 

Тъй като проектът ни е с изключителна практическа насоченост, се надяваме, че младите хора, включили се в Говоролници.Pro, ще успеят по-лесно и бързо да намерят желаната платена работа, стаж или доброволческа програма, както и да бъдат по-успешни вече като работещи, способни да се справят с различни деликатни ситуации на работното място или в междуличностните взаимоотношения.