Говорилници.Pro: Кой казва, че автобиография се пише лесно

Каним ви да се включите на 17 май от 15 до 18 ч. в Семинарната зала на библиотеката на НБУ  в Говорилници.Pro на тема Кой казва, че автобиография се пише лесно? 

Лекторите – Елена Тодорова, Manpower и Ива Колева, ръководител екипи и основател на „Идея в действие“ – ще предложат нестандартни гледни точки по стандартни въпроси:

  • Креативното vs. стандартното представяне
  • Автобиографията не е изповед, или предвидимата „пълна“ кошница
  • Искам и мога или само така си мисля – граундинг и реална мотивация
  • Зная ли къде кандидатствам – изстрел в тъмното или наистина искам този работодател?

Всички млади хора, за които подготовката за кандидатстване за работа извиква притеснения и повдига въпроси, са добре дошли на безплатните презентации и дискусии.

Необходимо е само да се регистрирате!

Тази говорилница се провежда със съдействието на Центъра за качество и кариерно развитие на НБУ. 

***

 „Говорилници.Pro“ е проект на Фондация СМАРТ, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ към Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“.

Говорилници.Pro се провеждат с подкрепата на Кариерен център при СУ „Св. Климент Охридски“, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС, Център за качество и кариерно развитие – НБУ и Manpower България.

Освен чисто практическите съвети и упражнения, свързани с професионалната реализация, Говорилници.Pro ще даде възможност на участниците да открият и опознаят силните и слабите си страни (да формират адекватна себеоценка), да проверят реалността си по отношение на възможностите и желанията си и да придобият увереност в себе си и в изборите, които правят. 

Тъй като проектът ни е с изключителна практическа насоченост, се надяваме, че младите хора, включили се в Говоролници.Pro, ще успеят по-лесно и бързо да намерят желаната платена работа, стаж или доброволческа програма, както и да бъдат по-успешни вече като работещи, способни да се справят с различни деликатни ситуации на работното място или в междуличностните взаимоотношения.