Цели за устойчиво развитие, младежка активност и здравно образование в обучението „ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА КЪМ 2030“
16 May 2016
Публикувано от СМАРТ

От 11 до 14 май в един прекрасен хотел, сгушен в Боровец, 17 младежи имаха възможността да работят активно за изграждането на знания и умения, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве с основен акцент на младежкото участие и се мотивираха да бъдат движещата сила за постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на национално равнище.

13221366_10209202712615183_4601962513094002490_o

 

 

За 3 на пръв поглед кратки дни в рамките на обучението „Проследяване на напредъка към 2030″, организирано от Фондация СМАРТ, участниците успяха да обогатят познанията си по теми като:

  • Що е то Цели за устойчиво развитие и кои от тях са релевантни за младите хора?

  • Какви са различните нива на младежко участие и как ние можем да се включим?

  • Какво не знаем за сексуалното и репродуктивно здраве и здравното образование?

  • Как да обучаваме успешно връстници?

  • Що е то застъпничество и има ли то почва у нас?

  • Видове данни и как да ги събираме, обобщаваме и представяме пред властимащите?

13227791_1233048513396477_2456192410066080106_o

Младежите имаха възможността да работят по собствени проекти, в рамките на които успяха да идентифицират и картографират проблеми в заобикалящата ги среда, свързани с младежкото участие и здравното образование, и активно разработиха своите идея за проекти и кампании за достигане на тяхното решение.

ACT!2015Обучението, проведено от Фондация СМАРТ, се реализира в рамките на фаза IV на проект ACT!2015 на UNAIDS – програмата на ООН за ХИВ/СПИН.